Dataset: Micro-satellite genotypes 2012

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.743594.1