Dataset: Thallium isotopes

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.819793.1