Dataset: Suppl 3f: dominant microbe taxa

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.674407.1