Dataset: Micronekton AA CSIA ALOHA: Amino acid specific isotopes in micronekton

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.750972.1