Dataset: RI Community Data

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.805252.1